Nalazite se u > Važni datumi

23.7.2014

Rok za slanje cjelovitih radova za objavu u Zborniku je 31. listopad 2014. 

Rok  za primitak sažetaka usmenog izlaganja: 15. kolovoz 2014.

Produžen rok za primitak sažetaka postera: 28. kolovoz 2014.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 29. kolovoz 2014.