Nalazite se u > Kotizacija

23.7.2014
Online registracija za aktivne i pasivne sudionike na: 
www.ispcn.bolnicarab.hr/prijava.asp
ili na email adresu: ispcn@bolnicarab.hr

 kotizacija iznosi: 300 kn
 specijalizanti i doktorandi: 200 kn
 osobe u pratnji: 100 kn 
 studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije

Kotizacija uključuje: prisustvo na svim predavanjima, sekcijama i odabranim radionicama, program ISPCN, ovjerenu Potvrdnicu o sudjelovanju, popratne materijale ISPCN, osvježenje u stankama.

Plaćanje preko računa:

Psihijatrijska bolnica Rab

Kampor 224, 51280 Rab

IBAN:               HR3924020061100109112

OIB:                  91616680822

SWIFT: ESBCHR22


Poziv na broj:  OIB

Svrha uplate: ISPCN - Prezime i ime sudionika