Tehnički odbor ISPCN
Psihijatrijska bolnica Rab
T. 776 344 / 125
T. 750 655
F. 750 655
ispcn(a)bolnicarab.hr
Nalazite se u > Video

assist. dr. sc. Karin Sernec - Anksioznost kod osoba sa poremećajem hranjenja
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
dr.medUrška Weber, dr.med., prof. dr. sc. Bojan Zalar 4. INTERNACIONALNI SIMPOZIJ IZ PSIHIJATRIJE I KOGNITIVNE NEUROZNANOSTI Psihijatrijska bolnica Rab je domaćin "Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti". Organizatori ovog skupa su: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, Odsjek za neuropsihofarmakologiju i farmakologiju ponašanja Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Klinika za psihijatriju KBC Ljubljana, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Psihijatrijska bolnica Rab.